קישורים לכתבות על אורי ולראיונות שנערכו עם אורי בעיתונות, ברדיו ובערוצי הטלוויזיה השונים.